Klimatyzacja w biurze

16/06/2011

klimatyzacja a ekologia

Opublikowane jako: Bez kategorii — Tagi:, , , — admin @ 19:39

Wybór kryterium ekologicznego przy montażu systemów klimatyzacji i wentylacji jest niezależnym złożonym zagadnieniem. Dla najczęściej występujących zanieczyszczeń gazowych powietrza atmosferycznego związanych ze spalaniem paliw nieodnawialnych lub innymi powszechnie występującymi procesami technologicznymi opracowano indywidualne wskaźniki, które ujęto w regulacjach prawnych. Należą do nich :
• potencjał cieplarniany GWP (Global Warming Potential) [kg CO2],
• potencjał zakwaszenia AP (Acidification Potential) [kg SO2],
• potencjał destrukcji warstwy ozonowej ODP (Ozone Depletion Potential),
• potencjał fotochemicznego utleniania z NOx POCP (Photochemical Ozone Creation Potential) [kg etylenu],
• potencjał nitryfikacji NP (Nitrification Potential) [kg PO4].

Rozpatrując uciążliwość ekologiczną dowolnego produktu w pełnym cyklu istnienia wprowadza się pojęcie skumulowanej emisji zanieczyszczeń, definiowanej jako sumaryczna emisja zanieczyszczeń generowana we wszystkich etapach procesów wytwórczych i transportowych prowadzących do wytworzenia rozpatrywanego produktu, okresu eksploatacji i likwidacji systemu klimatyzacji i wentylacji. Definicja ta pozostaje w analogii do pojęcia skumulowanego zużycia energii (energochłonności skumulowanej) produktu pozwalającej ocenić nakład energetyczny poniesiony we wszystkich procesach, począwszy od pozyskania surowców do zakończenia produkcji, okresu eksploatacji i likwidacji. Przykładowo, wskaźnik skumulowanej emisji zanieczyszczeń dla etapu wytworzenia produktu (kg zan./ kg produktu) wyraża się relacją :

gdzie:
x - wskaźnik skumulowanej emisji zanieczyszczeń pochodzących z innych źródeł niż zużycie energii [kg zan./ kg] produktu,
ε - wskaźnik emisji zanieczyszczeń charakteryzujący dany nośnik energii pierwotnej [kg zan./ MJ] (w odniesieniu do energii chemicznej paliwa na poziomie urządzeń wytwórczych nośnika energii bezpośredniej),
X - wskaźnik skumulowanego zużycia energii charakteryzujący dany produkt [MJ/ kg wyrobu],
η*dp - skumulowana sprawność pozyskania i dostawy paliwa pierwotnego do urządzeń wytwórczych danego nośnika energii bezpośredniej.Uwarunkowania ekologiczne w projektowaniu układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w sposób bezpośredni ograniczają zużycie surowców energetycznych i nie energetycznych oraz emisję zanieczyszczeń do środowiska, natomiast w sposób pośredni prowadzą do ograniczenia zużycia energii pierwotnej. Narzędziem w tym zakresie jest projektowanie zintegrowane w oparciu o kryteria ekologiczne, w którym budynek traktowany jest jako całościowo powiązany system energetyczny, a poszczególne jego elementy pełnią wielofunkcyjną rolę w całości obiektu. W konsekwencji umożliwia to ograniczenie i odprowadzenie obciążeń przez budynek oraz powrót do systemów naturalnych wykorzystujących energię słońca, wiatru i naturalne procesy fizyki budowli. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest sytuacja, w której konstrukcja budynku dzięki działaniom projektanta pełni rolę wymiennika do odzysku ciepła, filtra powietrza, kanału wentylacyjnego, nagrzewnicy wstępnej i elementu wymuszającego ruch powietrza. Możliwe jest to poprzez wykorzystanie masy i konstrukcji budynku tak, aby mogła ona zakumulować wymaganą ilość ciepła lub chłodu i ograniczyć wymagania energetyczne, a jednocześnie dzięki uzyskanej różnicy temperatur wytworzyć siłę napędową dla przetłaczania powietrza. Przy takim podejściu projektowane układy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pełnią funkcję odprowadzenia obciążeń szczytowych.

Brak komentarzy

Nikt tego jeszcze nie skomentował.

Kanał RSS dla tego wpisu.

Niestety, skomentowanie tego wpisu jest niemożliwe.

hosting www © Klimatyzacja w biurze, all rights reserved.
Klimatyzacja w biurze is proudly powered by WordPress.
Theme Redesigned by Kaushal Sheth originally developed by Michael Martine
Tłumaczenie Polski Blogger dla Polski support Wordpress.