Klimatyzacja w biurze

26/07/2016

zaopatrzenie w wodę

Opublikowane jako: Bez kategorii — Tagi:, — admin @ 22:19

To zamów sobie szambo betonowe. Producenci oferują razem z dostawą, po twojej stronie pozostaje umówienie koparki.

Odnoście studni to chyba do 25 -czy 30m nie potrzeba żadnych zezwoleń:

mógłbyś rozwinąć swoją myśl do minimum 4 zdań zdolnych do objęcia?

Wątek o perlicie parę www innych czytałem, niektóre uwagi zastosowałem za które tutaj dziękuję generalnie.

Ale możesz proszę podać przykład takiego zaworu?

Czyli co podłączam zawór zwrotny na rurce szarej wody? i w razie braku ciśnienia się zamyka?

Wymogi określa Rozporzadzenie M. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Cześć wymagań dotyczy ujęć wody przeznaczonej do spożycia.

§ 31. 1. Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej:

1) do granicy działki - 5 m,

2) do osi rowu przydrożnego - 7,5 m,

3) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m,

4) do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m,

5) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.

2. Dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5.

§ 32. 1. Obudowa studni kopanej, dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, powinna być wykonana z materiałów nieprzepuszczalnych i niewpływających ujemnie na jakość wody, a złącza elementów obudowy powinny być należycie uszczelnione. Przy zastosowaniu kręgów betonowych warunek szczelności uznaje się za spełniony, jeżeli wykonane zostanie ich spoinowanie od wewnątrz na całej wysokości studni, a ponadto od zewnątrz do głębokości co najmniej 1,5 m od poziomu terenu.

2. Część nadziemna studni kopanej, niewyposażonej w urządzenie pompowe, powinna mieć wysokość co najmniej 0,9 m od poziomu terenu oraz być zabezpieczona trwałym i nieprzepuszczalnym przykryciem, ochraniającym wnętrze studni i urządzenia do czerpania wody.

3. Część nadziemna studni kopanej, wyposażonej w urządzenie pompowe, powinna mieć wysokość co najmniej 0,2 m od poziomu terenu. Przykrycie jej powinno być dopasowane do obudowy i wykonane z materiału nieprzepuszczalnego oraz mieć nośność odpowiednią do przewidywanego obciążenia.

4. Teren otaczający studnię kopaną, w pasie o szerokości co najmniej 1 m, licząc od zewnętrznej obudowy studni, powinien być pokryty nawierzchnią utwardzoną, ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym.

1. Jak ustrzec się “zakwitu wody” w zbiorniku jeżeli będzie zbierał deszczówkę?

Pomyślałem, że można by wkopać taki zbiornik 10 m3 ale czy woda tam magazynowana nie stęchnie?\

2. Zrobiłem błąd.

Instalator przekonał mie do poprowadzenia do punktu poboru dwóch rur (woda wodociągi i szara) mówił, że sobie przełączę w razie czego ręcznie.

NIe zbystrzyłem się przez telefon i w dalszym ciągu mam instalację nieautomatyczną. Może chociaż podłaczyć 2 rury do jakiegoś trójnika z zaworem, który pozwala na przełazanie pomiędzy zasilaniem z jednego lub drugiego źródła?

Tylko będę miał problem z zabudowaniem tego.

Miało być schowane wszystko pod styropianem a teraz będzie potrzebna skrzynka rewizyjna jakaś.

§ 33. Przy ujęciu wód podziemnych za pomocą studni wierconej teren w promieniu co najmniej 1 m od wprowadzonej w grunt rury należy zabezpieczyć w sposób określony w § 32 ust. 4, a przejście rury studziennej przez nawierzchnię utwardzoną należy uszczelnić.

28/02/2016

realia

Opublikowane jako: Bez kategorii — admin @ 15:01

Przy okazji dyskusji na temat realiów politycznych lat 80. zawsze przypominają mi się moi wujostwo ― małżeństwo czynnie popierające opozycję, oczytane w podziemnych wydawnictwach, z kontaktami za granicą i dostępem do zachodniej prasy, więc jak na tamte czasy bardzo dobrze poinformowane. Gdy nas odwiedzali, głównym tematem była oczywiście polityka. Pamiętam dyskusję na temat tego, ile jeszcze pokój zagadek Warszawa pociągnie Związek Radziecki. Moi rodzice twierdzili, że jeszcze długo, najwyżej się trochę zdemokratyzuje, natomiast wujostwo przekonywali, że za 10, najdalej 20 lat padnie i się rozpadnie, bo Reagan gnębi ich bardzo skutecznie, a Gorbaczow to mięczak. To był rok 1988, może 1987. ZSRR upadł po 3 latach.` Wróciłem właśnie z kina („Na granicy”), a list redaktora do Kiszczaka przeczytałem przed wyjściem z domu. Dla mnie nic tam ciekawego nie ma, a tym bardziej kompromitującego dla autora. No, może razić w nim trochę zwrotów nowomowy PRL-owskiej, ale dzisiejsi „oficerowie prawdy” używają jeszcze wcześniejszej odmiany z lat 50-tych i 60-tych, wymieniają karłów kontrrewolucji na ubecję, faszystowską sanację na postkomunę itd., bez odrzucania tej charakterystycznej narracji dla tamtych czasów.

Przejrzałem też najnowsze doniesienia i widzę, że proces rzucania esbeckim gównem nabiera tempa. Oficerowie IPN publikują nawet całkiem prywatne listy, byle tylko się coś przykleiło do ludzi niegdyś szanowanych i podziwianych (Agnieszka Osiecka).

Obejrzałem skrót pyskówki pomiędzy Ziemkiewiczem i Żakowskim, podczas której miało miejsce niewiarygodne starzenie się Ziemkiewicza. W pierwszym zdaniu twierdził, że w latach 80-tych był uczniem podstawówki, w drugim już w liceum, a w trzecim przyznał, że jednak już studiował. Co robił? Mniej więcej to samo co gnom z Żoliborza. Czekał na rozwój wypadków. A teraz wybiła jego godzina, może nareszcie wstąpić na barykady.

Bar Norte najlepiej według mnie skomentował ten list. Nie ma o czym dyskutować z ludźmi, którzy nie mają pojęcia o realiach PRL-u. Inni znowu cierpią na amnezję (całkiem młody człowiek nie pamiętał, że był już na studiach a nie w szkole podstawowej) i też nie warto.

Kilka dni temu, przy okazji afery Bolka, jakiś portal przypomniał sylwetkę Leszka Moczulskiego, którego też pogrążyły teczki. Gdy tenże Moczulski w roku 1987 przedstawił ówczesnemu wiceprezydentowi USA, Bushowi seniorowi, swój plan obalenia ustroju komunistycznego w Polsce, Bush „uznał wywód za logiczny, ale błędny, gdyż ‘milcząco zakłada upadek ZSRR, a to jest niemożliwe’”.

18/10/2015

szczelność wymiennika

Opublikowane jako: Bez kategorii — Tagi:, , — admin @ 12:28

Napisałem że czasem ma problemy z rozruchem gdy ciśnienie po stronie niskiej wzrasta.Po zakręceniu jednej nitki obniżyło sie trochę odparowanie a co za tym idzie i ciśnienie po stronie niskiej i problem znikł.Co do skraplacza masz rację że mógłby być większy (mam 30 płyt wielkości P7)np 50 płyt i mam go nie jak piszesz z oszczędności tylko zgodny z zaleceniami na tym forum i nawet przewymiarowany jak do tej mocy według opinii niektórych. W sumie nie wiedziałem że się to ciężko lutuje :] użyłem spoiwa o zawartości 40% srebra w otulinie (2 laski starczyły z górką na całą PC). Wszystko polutowało się bez najmniejszych problemów. Trzeba było tylko trochę bardziej grzać miedź bo wolniej się nagrzewała, króćce wymienników nagrzewają się błyskawicznie. Z tym propanem-butanem to bym tak nie szalał, zaczynałem na nim, potem doczytałem że powinno się czystym propanem (z tlenem oczywiście).

Fakt jest faktem, że przy pomocy P-B z pierwszym wymiennikiem walczyłem 3 razy bo nie trzymały szczelności, a propanem poszło od strzału.

Tak to wygląda, jakby P-B “natłuszczał” i przyczerniał materiał a propan czyściutko.  klimatyzacja Warszawa

Myślę, że może to być spowodowane “chrzczeniem” azotem czy jakimś innym tańszym gazem mieszanki P-B, bo to przecież do kuchenek, to przecież wszystko spalą.

Lutowanie miedzi nie odbiega techniką od lutowania miękkiego rurek grzejnikowych z tą różnica że wypadało by użyć palnika propan-butan/tlen.

08/03/2015

konsultant

Opublikowane jako: Biznes — Tagi:, , — admin @ 00:03

“Firma zajmująca się wdrażaniem systemów informatycznych poszukuje osoby kreatywnej, komunikatywnej, pracowitej, nastawionej na rozwój, umiejącej pracować w zespole oraz umiejącej szybko się uczyć.”

Czy ktoś kiedyś znalazł ogłoszenie, w którym:

Firma zajmująca się wdrażaniem systemów informatycznych poszukuje osoby mało kreatywnej, niekomunikatywnej, leniwej, nastawionej na stagnację, nielubiącej pracować w zespole oraz mającą widoczne trudnosci z nauką.”

Na takie ewidentne pustosłowie i wodolejstwo pozwala sobie firma, która sama wymaga od kandydatów dyscypliny 200 słów.

Poszukuje kogoś na “stanowisko konsultanta IT” ale jednocześnie nie wymaga od niego żadnego doświadczenia w branży! (doświadczenie:mniej niż 1 rok, przedział wynagrodzenia)

Czy to jest jawna kpina czy wytwór mózgopodobnego narządu “konsultanta HR” z podobnym doświadczeniem i pracującego za podobne pieniądze jak poszukiwany “konsultant IT”?

Ja, jako potencjalny klient tej firmy mam uwierzyć w porady “konsultanta”, który sam jest zielony jak trawka na wiosnę? Mam zaryzykować pieniądze mojej firmy bazując na czym? Przecież ple-ple ignoranta wyjdzie na jaw w trzy minuty, o ile nie wcześniej. Moim pierwszym pytaniem jest ZAWSZE pytanie o rekomendacje poprzednich klientów TEJ FIRMY I TEGO KONSULTANTA. Dzwonię/emailuję i bez referencji nie ma mowy, abym nawet zaczął opisywać mój problem i zaczął dowiadywac się o możliwości rozwiązań.

“znajomość sprzętu i podstawowych zagadnień informatycznych”

Tzn. czego? Jakiegoś pakietu biurowego w zakresie pracy sekretarki czy umiejetność wytłumaczenia znaczenia równania P=NP? Umiejętność wymiany baterii w laptopie czy wymiany gniazdka zasilającego na płycie głównej?

“Oferujemy pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie informatycznej, atrakcyjny system premiowania, możliwość rozwoju oraz umowę o pracę.”

Oferujemy pracę w powoli kończącej działaność firmie informatycznej, nieatrakcyjny system zniechęcania oraz brak możliwości rozwoju.

Nie znam polskich realiów, więc nie mam pojęcia co oznacza owa “umowa o pracę”.

W sumie jakie ogłoszenie takie rezultaty rekrutacji. Gdybym sam starał się o zatrudnienie na tym stanowisku to na zadany problem odpowiedziałbym tak: “Należy zadzwonić do firmy SAGE i poprosić ich konsultanta o polecenie odpowiedniego pakietu oprogramowania a następnie o jego instalację, wdrożenie, szkolenie i przyszłą obsługę”.

Chyba zmieściłem się w 200 słowach.

I pomyśleć, że moją pierwszą myślą było wyobrażenie sobie magazynu w postaci rury o średnicy z grubsza odpowiadającej rozmiarom słoika dżemu. Rury, zaślepionej z jednej strony i w której leży sprężyna przyczepiona od strony zaślepienia i zakończona ścianką/półeczką od strony wejścia do rury. Wtedy każdy następny słoik wciskałby swojego porzednika coraz głębiej do rury i nie byłoby możliwości wydostania n-tego słoika bez wyjęcia słoika n-1.

A tu  nam “konsultanta” pewnie w takim samym znaczeniu jak “konsultant” na posadzie woźnego, konsultujący klienta co do godzin otwarcia firmy albo “konsultantka” w okienku banku, “konsultująca” co do rodzajów “produktów” owego banku, czyli który fomularz pani musi wypełnić w którym okienku i czy dowód wystarczy.

I tak to dłuższe przebywanie poza pszenno-buraczaną przeżywającą “awans jak burza” dyskwalifikuje mnie jako pracobiorcę z powodu nieznajomości lokalnego języka.

07/09/2014

kalkulacja układu

Opublikowane jako: Bez kategorii — Tagi:, — admin @ 21:21

Wszelkie obliczenia dość, że mogą dotyczyć tylko konkretnego przypadku, to jeszcze muszą korzystać z wróżbiarstwa. Pogody nie można przewidzieć 3 dni na przód a co dopiero rok czy pięć.

Każdy może sobie zrobić do swojej kalkulacji takie założenia pogodowe jakie mu pasują do koncepcji… i każdy będzie miał rację! A co będzie za 5 lat? Czy ktoś będzie pamiętał o co się toczył spór? Po za tym klimat się coraz szybciej zmienia. Może za 5 lat nie będziemy potrzebowali ogrzewania??? Jakie będą ceny prądu i czy w ogóle będziemy go mieli? Przecież Polsce grozi katastrofa energetyczna separator a nasi decydenci robią sobie “polityczkę”

Przy podejmowaniu tej trudnej decyzji możemy się opierać tylko na tym co wiemy dziś i na prawach fizyki, bo te ostatnie się raczej NIE zmienią. :D

IMHO zadałeś w temacie dziwne pytanie. Najlepiej abyś miał kolektory i pompę ciepła. :D

Jednak oba źródła nie mogą być jedynymi w twojej instalacji! Musisz się czymś wspomagać w niekorzystnych warunkach. Chyba że zamierzasz się hartować zimną wodą :D

Wybór jest trudny. Ocena bardzo zależy od przyjętych kryteriów. Tych ostatnich nie podałeś…

Niezaprzeczalnym jest, że kolektory dają najtańszą energię. Jednak jest to źródło bardzo “chimeryczne” i totalnie nieprzewidywalne - prawie bezchmurne niebo obowiązkowe.

Czyli praktycznie kwiecień-październik. Jednak nawet separatory w lipcu zdarzało się, że ruszał mój kocioł gazowy…

Pompa ciepła powietrze-woda jest już bardziej przewidywalna, bo jej efektywna praca zależy przede wszystkim od temp. zewnętrznej. Niestety ta ostatnia z reguły jest niższa w godzinach II taryfy a używanie pompy w zimie (o ile w ogóle będzie możliwe - niskie temp) jest wyraźnie mniej ekonomiczne. Wszelkie obliczenia dość, że mogą dotyczyć tylko konkretnego przypadku, to jeszcze muszą korzystać z wróżbiarstwa. Pogody nie można przewidzieć 3 dni na przód a co dopiero rok czy pięć.

Każdy może sobie zrobić do swojej kalkulacji takie założenia pogodowe jakie mu pasują do koncepcji… i każdy będzie miał rację! A co będzie za 5 lat? Czy ktoś będzie pamiętał o co się toczył spór? Po za tym klimat się coraz szybciej zmienia. Może za 5 lat nie będziemy potrzebowali ogrzewania??? Jakie będą ceny prądu i czy w ogóle będziemy go mieli? Przecież Polsce grozi katastrofa energetyczna a nasi decydenci robią sobie “polityczkę”

Przy podejmowaniu tej trudnej decyzji możemy się opierać tylko na tym co wiemy dziś i na prawach fizyki, bo te ostatnie się raczej NIE zmienią. :D

IMHO zadałeś w temacie dziwne pytanie. Najlepiej abyś miał kolektory i pompę ciepła.

Jednak oba źródła nie mogą być jedynymi w twojej instalacji! Musisz się czymś wspomagać w niekorzystnych warunkach. Chyba że zamierzasz się hartować zimną wodą :D

Wybór jest trudny. Ocena bardzo zależy od przyjętych kryteriów. Tych ostatnich nie podałeś…

Niezaprzeczalnym jest, że kolektory dają najtańszą energię. Jednak jest to źródło bardzo “chimeryczne” i totalnie nieprzewidywalne - prawie bezchmurne niebo obowiązkowe.

Czyli praktycznie kwiecień-październik. Jednak nawet w lipcu zdarzało się, że ruszał mój kocioł gazowy…

Pompa ciepła powietrze-woda jest już bardziej przewidywalna, bo jej efektywna praca zależy przede wszystkim od temp. zewnętrznej. Niestety ta ostatnia z reguły jest niższa w godzinach II taryfy a używanie pompy w zimie (o ile w ogóle będzie możliwe - niskie temp) jest wyraźnie mniej ekonomiczne.

Powinieneś postudiować karty katalogowe kompaktowych pomp ciepła. Porządni producenci podają wykresy COP dla różnych warunków.

Najlepiej byłoby “zasilić” pompę ciepła powietrzem z GWC, ale to mocno podnosi koszty inwestycyjne i wymaga miejsca.

Powinieneś postudiować karty katalogowe kompaktowych pomp ciepła. Porządni producenci podają wykresy COP dla różnych warunków. Ciekawe założenie… A może zagłosujemy za brakiem zmian klimatu? Klimat i tak to nasze głosowanie ma głęboko w … poważaniu

Z twoich wypowiedzi wynika, że decyzję masz podjętą i tylko chcesz się w niej utwierdzić… Po co więc ten temat? Aby podyskutować sobie “o wyższości ….” ???

Zaprzeczasz faktom, które nawet delikatnie zbijają twoją, ukrytą wcześniej, tezę.

Najlepiej byłoby “zasilić” pompę ciepła powietrzem z GWC, ale to mocno podnosi koszty inwestycyjne i wymaga miejsca.

obliczenia

Opublikowane jako: Bez kategorii — Tagi:, — admin @ 21:18

Zastanawiam się nad kosztem ogrzewania CWU przy zapotrzebowaniu dobowym 160 litrów dla województwa lubuskiego. Temperatury zimą są znacznie wyższe, niż na wschodzie Polski. Poniżej -5 nie spada na dłużej niż 3-4 tygodnie.

W obliczeniach Ci nie pomogę, ale rozmawiałem kilka tyg. temu ze znajomym instalatorem i powiedział mi: do CWU tylko pompa ciepła. Przytoczył mi przykład instalacji ze zbiornikiem 200l, moc pompy na poziomie 600W, co średnio hydraulik Marki w skali roku przekłada się na rachunek za prąd rzędu 40zł na miesiąc. Cała instalacja tańsza (tak, tańsza) od kolektorów, nie ma zabawy z glikolem i jego wymianą. A dodatkowy bonus - wykorzystując powietrze z systemu “darmowa” klimatyzacja w lecie.Nie wiem co chcesz porównywać. Pompa ciepła powietrze-powietrze w zasadzie nie służu do ogrzewania CWU. Teoretycznie mozna … ale jest to nieefektywne :)

Zapewne Ci chodzi o pompę powietrze-woda.

Pompy powietrze-powietrze mają COP ok 4. Przy układzie powietrze-woda wymagania są trudniejsze (wodę podgrzewamy do sposo wyższej temperatury) to i sprawność zapewne mniejsza.

Mam możliwość instalacji kolektorów słonecznych oraz pompy ciepła powietrze - powietrze. Żeby móc te dwa sposoby ogrzewania porównać musiałbym znać np. ile miesięcy typowa instalacja 2×2,5m2 zapewni mi 160 litrów wody o temperaturze 45 stopni? Wiem, że podgrzanie o 10 stopni w zimie też obniży koszty, ale pomińmy to, bo glikol i prąd do pompy też nie są za darmo. Dla pompy musiałbym wiedzieć jaki jest COP dla kilku modeli przy temperaturach w okresie przejściowym. Czy przy 0 stopni wynosi on 2 czy mniej?

16/03/2014

czułość systemu

Opublikowane jako: Bez kategorii — Tagi:, — admin @ 14:24

Układ działa poprawnie i mnie osobiście bardzo zadowala. Nie udało mi sie go jeszcze zastosować w praktyce ale troszke go zdążyłem przetestować i działa dobrze. Jeśli ustawimy maxymalną czułość to dioda czerwona może zapalać sie od czasu do czasu, ale że to działa na dwa klaśniecia w dodatku z ok sekundowym opóźnieniem to nie ma szans sie przełączyć. Ich podstawową cechą jest wysoka wytrzymałość termiczna

- do ponad 300°C.

Charakteryzują się znakomitą elastycznością i adhezją do szerokiego zakresu podłoży.

Stosowane w budowie maszyn, elektronice, elektrotechnice. Specjalna grupa klejów, do szybkiego łączenia tworzyw sztucznych.

Kleją bez żadnego przygotowania laminaty, poliwęglan, PMMA (plexi), ABS, a także metale. Wytrzymują temperatury robocze do 130°C. Dają wytrzymałości do 300 kg/cm2. Stosowane powszechnie w budowie autobusów, łodzi, samochodów osobowych i ciężarowych, reklam podświetlanych, ale także do łączenia płyt formowanych (jak blaty w nowoczesnych kuchniach) itp.

Kleje na bazie modyfikowanego metakrylanu metylu (MMA) służą do bardzo mocnego i trwałego łączenia takich materiałów jak:

stal,

stal nierdzewna,

miedź,

cynk,

aluminium,

ferryt,

szkło,

twarde tworzywa sztuczne (ABS, twarde PCW, polistyrol, poliwęglan).

Przykładowe aplikacje:

klejenie reflektorów,

stóp grzejnych żelazek,

montaż lamp górniczych,

klejenie transformatorów,

Co do tego przełącznika z allegro za 45 zł z przesyłką 51 zł to uważam że ten układ jest wręcz identyczny. A może nawet lepszy bo nie wiadomo jak tamten jest czuły, a w swoim ukladzie zawsze można sobie coś udoskonalić samemu. Co najważniejsze cena tego ukłądu przy najtańszym waryjancie to ok 5 zł. - same elementy.

Do mojego układu zastosowałem zasilacz beztransformatorowy, który też zamieszczam. u mnie Cx ma wartośc 470nF ale tylko dlatego bo nie bylo w sklepie wiekszego. Powinien być 680nF na odpowiednie nap. nominalne. Wcześniej o tym pisałem. Dla pewności zamieszczam jeszcze tabelkę w której są przedstawione wartości Cx i Iout.

Jeśli ktoś wykona ten układ to niech da znać. Odradzam pająka bo bedzie zwarcie i bum

. Lepiej zastosować płytke drukowaną i zamknąć to w obudowie.

Jeśli ktoś narysuje plytke drukowaną

01/03/2014

pompa CO

Opublikowane jako: Bez kategorii — Tagi:, — admin @ 10:39

Dla wymaganego przepływu rzędu Qp=0,645 m3/h (przy założenie różnicy temperatura na zasilaniu i powrocie ΔT= 20° i mocy kotła 15 kW) polecam zastosowanie elektronicznej pompy Yonos PICO 25/1-4. Maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 4m. W przypadku instalacji o dużych średnicach nie występuje tak duże opory i stary ciśnienie na długości rurociągu. Zastosowanie pompy z płynną regulacja pozwoli na dostosowanie punkt pracy i optymalizacje zużycia energii elektrycznej. W przypadku pomp 3 biegowych mamy tylko 3 fabryczne prędkości obrotowe w wyniku czego, przewymiarowana pompa pobiera znacznie więcej energii niż jest to wymagane, a do tego wytwarza zbędną różnicę ciśnień która może prowadzić do powstania szumów w instalacji.

Na potrzeby Pana instalacji stanowczo wystarczy pompa o wysokości podnoszenia do 4m słupa wody.

Dodatkowym plusem pompy Yonos jest przedstawiona na wyświetlaczu wysokość podnoszenia, w ten sposób może Pan indywidualnie dobrać optymalną wysokość podnoszenia pompy która odpowiada zapotrzebowaniu na ciepło Pana instalacji.

Dla typowego domu jednorodzinnego możemy posłużyć się poniższymi wartościami wymaganej wysokości podnoszenia:

 od 0,3 do 0,6 m - dawne instalacje grawitacyjne, duże średnice rur,

 od 0,5 do 1,5 m - instalacje nowe bez zaworów termostatycznych,

 od 1,5 do 3 m - instalacje nowe z zaworami termostatycznymi. Nie ma bezpośredniej korelacji pomiędzy ciśnieniem pompy (potocznie “wysokość podnoszenia”) a wysokością budynku. W C.O. gdzie woda krąży, pokonujemy tylko opory hydrauliczne a nie ciśnienie wynikające z wysokości słupa wody. Wysokość podnoszenia pompy miałaby znaczenie, gdybyś chciał pompować nią wodę ze zbiornika w piwnicy do basenu na piętrze

Druga sprawa - rurka PP20 ma wewnątrz 12mm średnicy. Nie jest to odpowiednik 1/2″ lecz 3/8″. Autor ma teraz bardzo trudną do opanowania instalację. Na parterze niskie opory przepływów dużych rur stalowych a na piętrze duże opory cieniuteńkich rurek nieodpornych na zagotowanie. Potencjalne możliwości to:

1) Założyć, że instalacja traci charakter grawitacyjnej i staje się pompową - parter trzeba wówczas mocno przydławić zaworami lub kryzami, zaś pompę zabezpieczyć co najmniej zasilaczem awaryjnym.

2) Powiększyć średnice rurek na piętrze do odpowiednich przekrojów i stosując materiał odporny na zagotowanie (stal, miedź). Zachować grawitacyjny system obiegu. pompa ma za zadnie przetłoczyć czynnik termodynamiczny przez instalacje, z uwagi na linowe i miejscowe opory przepływu można zastosować przybliżony szacunek na podstawie znormalizowanej prędkości przepływu tegoż czynnika oraz wysokości pomiędzy najwyższym punktem tłoczenia wody a pompą oraz korelacji wysokości naczynia w zbiorczego względem pompy jeśli to jest instalacja grawitacyjna.

17/11/2013

powłoka

Opublikowane jako: Bez kategorii — Tagi:, — admin @ 21:34

Jest tabelka odnośnie selektywności różnych powłok.Jest tam farba M3 biała cynkowa o zbliżonych parametrach jak czerniona miedz.I tu pytanie do wyjadaczy tematu czy to błąd,czy ja żle rozumuje ale przede wszystkim biała farba jakoś mi nie pasuje do pochłaniania energii słonecznej ale może przespałem ta lekcje w szkole. Po drugie patrząc na parametry tej farby skończyły by się nasze kłopoty odnośnie powłoki absorbera. Proszę o Wasze komentarze jakie by nie były.  Zrób sobie model wężownicy z drutu czy rurki i skręć spiralę a potem wkręć ja przez otwór do baniaka.Będziesz wiedział jaką średnicę dasz radę wkręcić.Ja tak samo miałem.W dole baniaka mam wężownicę od solarów a w górze do CWU.

W deklu dałem złączki od hydrauliki wkręcone w otwory w deklu.W dławicach nawierciłem tylko otwór przelotowy bo służą one do łączenia odcinków rur i nie przepchniesz rury przez nią a nie chciałem dawać dwóch rurek tylko jedną miedzianą .  temat kolektorów szczerze mnie zainteresował. Planuję zrobić własny i w związku z tym mam pytanie:

co myślicie o wykorzystaniu do budowy kolektora rurek miedzianych z instalacji gazowej? np. 2 rurki zbiorcze na górze i na dole śr. 22mm (kupione) a w nie wlutowane kilkanaście tych z instalacji chyba jakieś 8mm. Pod spodem przylutowane paski miedzi z uzwojeń rozrusznika. Wszystko oczywiście w izolowanej obudowie. Jakie powinny być rozmiary takiego kolektora aby ogrzał 120L?

W sumie 6 dławic:rurka z termometrem, przelew do zbiornika wyrównawczego i 4 do wężownic.

28/02/2013

panele

Opublikowane jako: Bez kategorii — Tagi:, — admin @ 21:43

Może byc nawet zwykła farba czarny mat, miałem kiedyś nawet akrylową wodorozpuszczalną kupioną w OBI za 10zł 0,4l i było wszystko OK. Co do folii to jak juz kłaść folię pod panele grzejnikowe to tylko folię dedykowaną do ogrzewania podłogowego (pokryta jest warstwą odbijającą promieniowanie cieplne - czyli najprościej mówiąc jest pokryta “sreberkiem”) I tak musisz ja pomalować farbą na czarno bo inaczej odbije ci promienie słoneczne z powrotem. Resztę musisz eksperymentować. Poliwęglan sie nie stopi pomimo że wygląda jak PVC (polichlorek winylu - od poly(vinyl chloride) ale to 2 odmienne materiały i posiadają całkowicie odmienne właściwości. Ludzie mylą często poliwęglan właśnie z PVC. A propos nie ma czegoś takiego jak PCV jest albo PVC (ang.) albo PCW (pol.) W języku polskim poprawny jest właśnie skrót PCW - od polskiego poli(chlorek winylu).Od jakiegoś tygodnia od kiedy odnalazłem ten wątek szukam po necie różnych informacji na temat budowy kolektora słonecznego. W zasadzie wiem już prawie wszystko co potrzebuje … Pozostała mi jeszcze decyzja który z nich wybrać. Czy wersję w którym absorberem jest miedziana rurka ułożona na czarną blachę czy wersję gdzie czarną płaską blachę zastępujemy specjalnie ukształtowanym lustrem. Wiem że obydwa mają swoje nazwy ale nie chce czegoś pokręcić. Bardzo fajnie by było jak udało by mi się zbudować coś z po tego linku. Pozostaje jeszcze jeden kłopot. Jak dokonać obliczeń co do tego lustra które zostało tutaj zastosowane. Ja w swojej wersji użyłbym dowolnej średnicy rurki PCV. Tylko pytanie jak obliczyć miejsce w którym powinna znaleźć się rurka doprowadzająca płyn/wodę do podgrzania… znowu narosły jeszcze bardziej moje wątpliwości co do absorbera.

Źródło ciepła ziemia wiercenia pompy przy Crackington Haven

W tekście jest tabelka z selektywnościami i podana przykładowa jakaś powłoka malowana jest beznadziejna.

Zastanawiam się jakie właściwości ma zwykły tlenek aluminium (bo taką płytę będę miał) i jak go uzyskać w łatwy sposób?

Czytałem gdzieś, że można elektrolitycznie w ciepłym NaOH. Jakieś paski może by się dało tylko czy wyjdzie o odpowiednich parametrach.

Z tabelki w podanym tekście wynika, ze nawet tlenek żelaza ma lepsze właściwości niż czarne farby, czyżby zardzewiała blacha była nawet lepsza?

Zaciekawiła mnie jeszcze wymieniona tam folia niklowa.

Nowsze wpisy »

hosting www © Klimatyzacja w biurze, all rights reserved.
Klimatyzacja w biurze is proudly powered by WordPress.
Theme Redesigned by Kaushal Sheth originally developed by Michael Martine
Tłumaczenie Polski Blogger dla Polski support Wordpress.